Sokak szerint a mágikus realizmus egyetlen műve Márquez Száz év magánya. Ami teljességgel bizonyos, hogy ez a regény valóban hozott magában valamiféle újdonságot, ami hatalmas erővel bírt az olvasókra a világban. Aki elolvassa ezt a könyvet, bizonyos, hogy hatása alá kerül, de…